รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3NyOElP
ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ TCAS
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566
*ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 16 มิถุนายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *