ศิษย์เก่า

Apr
10

🎓ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีการศึกษา 2565

DETAIL
Feb
27
Feb
06

ระบบข้อมูลบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

ระบบข้อมูลบัณฑิต : https://cap.nmu.ac.th/gradregis/home
username : รหัสนักศึกษา
password : วัน เดือน ปีเกิด(พ.ศ.) ตัวอย่าง 01012566

DETAIL
Feb
01

เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567
รับจำนวนผู้เข้าศึกษา 10 คนต่อรุ่น ‼️
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2244 3120 (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)

DETAIL
Dec
08

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566

DETAIL
Nov
28

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 20

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 02 241 6500 ต่อ 3103 091 891 5308

By kanuengnooch prompradit | ศิษย์เก่า
DETAIL
Nov
28

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 02 241 6500 ต่อ 3103 091 891 5308

By kanuengnooch prompradit | ศิษย์เก่า
DETAIL
Nov
28

รับสมัครหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) 70 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 02 241 6500 ต่อ 3103 091 891 5308

By kanuengnooch prompradit | ศิษย์เก่า
DETAIL
Sep
20

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พร้อมให้บริการศิษย์เก่า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://alumni.nmu.ac.th/

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒเมือง
มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

DETAIL