ศิษย์เก่า

Sep
20

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ระบบบริการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พร้อมให้บริการศิษย์เก่า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://alumni.nmu.ac.th/

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒเมือง
มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีทั้งหมด 16 หลักสูตร

DETAIL
Sep
15

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
คณะแพทยศาสตร์วชิพยาบาล
มีทั้งหมด 36 สาขา

DETAIL
Jun
16

การขอเอกสารทางการศึกษา สำหรับศิษย์เก่า NMU

ศิษย์เก่าสามารถขอเอกสารทางการศึกษาได้ง่ายๆ
เพียงดำเนินการตามขั้นตอน
สะดวก รวดเร็ว ของ่ายภายใน 3 นาที

DETAIL
May
18
Apr
20

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564

By kanuengnooch prompradit | Event . ศิษย์เก่า
DETAIL