Author: pacharapan ramang

Aug
10

การลงทะเบียนหลังเปิดภาคการศึกษา

  1 . ดาวน์โหลดคำร้องดังนี้ เพิ่มลด : https://bit.ly/3s7iMwh เรียนซ้ำ : https://bit.ly/43Z0fPL ล่าช้าหลังเปิด : https://bit.ly/3qrBZZ0 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 4. นำส่งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนทุกครั้งหลังส่งใบคำร้อง

DETAIL
Aug
09

How to การดูคะแนนเก็บผ่านแอพพลิเคชั่น REG NMU

#Howto ให้มันเป็นความลับที่เราเท่านั้น ขั้นตอนการดูคะแนนเก็บจากรายวิชาที่เรียน คลิก : https://youtu.be/MaSFPf5ZGUg หมายเหตุ : ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในการเลือกแสดงผลด้วยนะคะ

DETAIL
Jun
12

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

DETAIL
Jun
06

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 3 Admission

DETAIL
May
30

TCAS4-ประกาศรับสมัครรอบที่ 4 /2566

รายละเอียดการรับสมัคร : https://bit.ly/42i3C3s ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

DETAIL
May
24

แอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษา NMU

แอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษา NMU
สามารถดาวน์โหลดผ่าน
Appstore และ Play store ได้แล้ววันนี้

DETAIL
May
23

#TCAS66 Timeline สำหรับรอบ 3

ผู้สมัครสามารถติดตาม Timeline สำหรับรอบ 3
เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ
ของ #TCAS66

DETAIL
May
23

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิรอบ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิรอบ 3
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตอย่าลืมอ่านแนวปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้พลาดขั้นตอนการดำเนินการ

DETAIL
Apr
18

สรุปการแก้ไขความไม่พึงพอใจ และปัจจัยที่เป็นเหตุทำให้ไม่พึงพอใจ

และความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมของ
แบบประเมินความพึงพอใจทรัพยากร
การเรียนรู้และความพร้อมใช้ฯ

DETAIL