การค้นหารหัสนักศึกษาใหม่ 2566

การค้นหารหัสนักศึกษาใหม่ ง่ายๆ แค่เข้าไปคลิกที่ https://reg.nmu.ac.th/registrar/student_info.asp

จากนั้นให้กรอก ชื่อ หรือนามสกุล ตามช่อง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แล้วกดค้นหา

ทั้งนี้ในการเข้าใชงานระบบ REG จะเข้าสู่ระบบโดย
username : รหัสนักศึกษา
pass : เลขบัตรประชาชนในการเข้าครั้งแรก หรือตามที่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *