Archives for December, 2023

Dec
26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 (แพทย์ พยาบาล รังสี)

#TCAS67 #Dek67 #NMU
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (แพทย์ รังสีเทคนิค พยาบาล)
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

DETAIL
Dec
18

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งสิ้น 3,896 คน
#TCAS67 #รอบ1 #NMU

DETAIL
Dec
08

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566

DETAIL