ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2567


#TCAS67 #Dek67 #NMU
🔔🔔 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา


ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เมนู ผลการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม
💻 ระบบรับสมัคร : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
📲 line chatbot : @365jjfae
💬 line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
📞 Tel : 064 653 8054

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *