Archives for January, 2024

Jan
31
Jan
11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ฉบับที่2)
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

DETAIL
Jan
10

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในรอบที่ 2 – 3 ปีการศึกษา 2567

เตรียมตัวให้พร้อมกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2-3
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567
#TCAS67 ##DEK67

DETAIL