🎓ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565

🎓ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565


🎓ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565

.💐ข่าวในพระราชสำนัก
https://youtu.be/MB3bcQpHm7g
.
🎉 ประมวลภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1P82ixXVN9YpJmPl0SQAp0oKoL-d-fUjT
.
📽️ วิดีทัศน์บรรยากาศในพระราชพิธี
https://drive.google.com/file/d/1sOVSUky_RjIyB7QTa_xHnlEcibHdrqSZ/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *