เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)


ม.นวมินทราธิราช 🦷 เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)
.
หลักสูตร – ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (Certificate Program in Dental Assistant)
ฝ่ายทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
.
📚 เรียนจบได้รับประกาศนียบัตรจากทันตแพทยสภา
🩺 สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
.
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567
รับจำนวนผู้เข้าศึกษา 10 คนต่อรุ่น ‼️
.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2244 3120 (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)
หรือคลิ๊ก https://www.nmu.ac.th/news/65b30ab923191379f7d73d76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *