รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567


#TCAS67 #Dek67 #NMU

🔔🔔 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เมนู ผลการสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
📄ข่าวประกาศรับสมัคร : https://regsection.nmu.ac.th/ เมนู รับสมัคร 67
💻 ระบบรับสมัคร : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
📲 line chatbot : @365jjfae
💬 line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
📞 Tel : 064 653 8054

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *