ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสมัคร ฉบับเต็ม คลิก ↵

เอกสารแนบรายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน คลิก ↵

คลิก เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร ↵

 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

ได้ที่เมนูด้านล่างนี้

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     รังสีเทคนิค      ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล     เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด     การจัดการสาธารณภัย  

 

การบริการธุรกิจการบิน     การบริการในสถานพยาบาล     การบริหารและจัดการเมือง  

 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย     การศึกษาเด็กปฐมวัย     การจัดการทรัพยากรอาคาร     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *