กระบวนทดแทนรายวิชา

กระบวนทดแทนรายวิชา


สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงรายวิชาเรียนซ้ำ

สามารถเลือกรายวิชาตรวจสอบรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *