ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการเรียนที่ 1/2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 - 9 กรกฎาคม 2566

Start

July 4, 2023 - 12:00 am

End

July 9, 2023 - 10:00 pm

กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ยกเว้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เริ่มลงทะเบียนเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม 2566

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2566

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการเรียนที่ 1/2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *