การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3-6

🔔 #ลงทะเบียนเรียน #เฉพาะแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น #เทอม2ปีการศึกษา66 ชั้นปีที่ 3 - 6 ⏰ เริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2566

Start

October 17, 2023 - 8:00 am

End

October 23, 2023 - 11:59 pm

🔔 #ลงทะเบียนเรียน #เฉพาะแพทยศาสตรบัณฑิตเท่านั้น #เทอม2ปีการศึกษา66
ชั้นปีที่ 3 – 6
⏰ เริ่มลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2566

🗓️ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2566
https://bit.ly/45deukR

⏩️ตารางเรียนแพทย์ ชั้นปี 3 https://bit.ly/3ZL8UoM
⏩️ตารางเรียนแพทย์ ชั้นปี 4 https://bit.ly/45deukR
⏩️ตารางเรียนแพทย์ ชั้นปี 5 https://bit.ly/45j9F9D
⏩️ตารางเรียนแพทย์ ชั้นปี 6 https://bit.ly/3Q4bzq8

📖 คู่มือการลงทะเบียนเรียน
https://drive.google.com/file/d/1KFzjyNUNYQlkFtK9v6VFtwpQpp2scy0Z/view?fbclid=IwAR015cLLDOoy5XhEFO65Kd01PVJchLr4QeJJot0RJk6qxHmvzjPl5eoJSqw

💬 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 02 244 3000 ต่อ 5839 (ข้อมูลระบบลงทะเบียน REG)
02 244 3152 (ข้อมูลรายวิชา)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *