ทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับชั้นปีที่ 1)

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัวนักศึกษา 66xxxxxxxx เริ่มอัปโหลดรูปภาพลงฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา เดือนกรกฎาคมนี้

Start

July 17, 2023

End

August 4, 2023

Address

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี   View map

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัสประจำตัวนักศึกษา 66xxxxxxxx

เริ่มอัปโหลดรูปภาพลงฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา เดือนกรกฎาคมนี้

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *