รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567


#TCAS67 #Dek67 #NMU
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp เมนู ผลการสมัคร

คู่มือ http://bit.ly/3aWCvnr

ชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 2567

บันทึกทะเบียนประวัติที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม
💬 เข้าร่วม line openchat67 : https://bit.ly/3SFUyCZ
📞 Tel : 064 653 8054Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *