Archives for 2023

Dec
26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 (แพทย์ พยาบาล รังสี)

#TCAS67 #Dek67 #NMU
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (แพทย์ รังสีเทคนิค พยาบาล)
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

DETAIL
Dec
18

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งสิ้น 3,896 คน
#TCAS67 #รอบ1 #NMU

DETAIL
Dec
08

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
เริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566

DETAIL
Nov
28

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 20

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 02 241 6500 ต่อ 3103 091 891 5308

By kanuengnooch prompradit | ศิษย์เก่า
DETAIL
Nov
28

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 02 241 6500 ต่อ 3103 091 891 5308

By kanuengnooch prompradit | ศิษย์เก่า
DETAIL
Nov
28

รับสมัครหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) 70 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 02 241 6500 ต่อ 3103 091 891 5308

By kanuengnooch prompradit | ศิษย์เก่า
DETAIL
Nov
23

กระบวนทดแทนรายวิชา

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงรายวิชาเรียนซ้ำ สามารถเลือกรายวิชาตรวจสอบรายวิชาเพื่อการลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด :

By kanuengnooch prompradit | แผนการเรียน
DETAIL
Nov
22
Nov
22

อบรมการใช้งานระบบ REG ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน

อบรมการใช้งานระบบ REG ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน
โดย ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

By kanuengnooch prompradit | MEDIA
DETAIL
Nov
22

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

แนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

By kanuengnooch prompradit | MEDIA
DETAIL