แจ้งวันทำสัญญาค้ำประกันผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งวันทำสัญญาค้ำประกันผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถตรวจสอบวันทำสัญญาค้ำประกัน ได้ที่นี่

กำหนดการวันทำสัญญา  

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *