หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง


ติดตามข่าวสารการรับสมัคร ที่นี่ 

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาเมือง มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

1.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง

2.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร

3.หลักสูตรยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของผู้ให้การนิเทศภายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรุงเทพมหานคร

4.หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *