รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ รอบที่ 3

#tcas66 #รอบ3
🔔 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 3 Admission
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/42rDXph
✅ ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาและชำระเงินค่ารายงานตัวที่
https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เมนู ผลการสมัคร ภายในวันที่ 6 มิ.ย. 66
ไม่ต้องแนบเอกสารการสมัครและข้อมูลการสมัคร ไปที่ผลการสมัครและคลิกยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
คู่มือการยืนยันสิทธิ : https://bit.ly/3OWEADW

คอร.12.2566- ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษ💁‍♂️ เข้าร่วมกลุ่ม นมร.66 คลิก https://bit.ly/3xuKS3H

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *