รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566  รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ

→ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3NyOElP

→ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp เมนู ผลการสมัคร

→ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 66 : https://bit.ly/3xuKS3H

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *