เงินช่วยเหลือ รอบเก็บตก

เงินช่วยเหลือ รอบเก็บตก

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไม่ต้องกังวล

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารด้วยเลขที่บัตรประชาชน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 64
  2. รอมหาวิทยาลัยโอนเงินให้ในรอบถัดไป รอบวันที่ 8 ตุลาคม 64

 

 

หากสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี

โทร. 02 244 3530 ต่อ 8002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *