รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


18/07/2019   (ทั่วไป)

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ – 17 ก.ค. 62 จำนวน 10 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่