ระบบข้อมูลบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

ระบบข้อมูลบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565


สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 นี้

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านระบบข้อมูลบัณฑิต : https://cap.nmu.ac.th/gradregis/home

username : รหัสนักศึกษา
password : วัน เดือน ปีเกิด(พ.ศ.) ตัวอย่าง 01012566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *