ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

#TCAS66xNMU #ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/3Eb9diO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *