ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562


18/07/2019   (ทั่วไป)

ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิกที่นี่