รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน (mistletoe)

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบูรณาการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน (mistletoe)


Deliver Better Urban Pratices

กำหนดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ 🌍
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายละเอียด คลิ๊ก!
https://www.nmu.ac.th/news/65c5b0c723191379f7d73de1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *