ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รวมปฏิทินการศึกษา 2567 - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช https://bit.ly/4a5rZ8I - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต https://bit.ly/4a5rUlq - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต https://bit.ly/3UzJGIS - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต https://bit.ly/4bcFLao

ปฏิทินการศึกษา ฉบับย่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาสามารถติดตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2566 เพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลากิจกรรมทางการศึกษา