ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ฉบับย่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาสามารถติดตามปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2566 เพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลากิจกรรมทางการศึกษา