ขอเอกสารทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

ขอเอกสารทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ต้องมารอที่หน้าเคาน์เตอร์

1 . สแกน qr code หรือคลิกลิงค์https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp จากนั้น login เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนู คำร้องออนไลน์ และเลือกประเภทคำร้องที่ต้องการพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้น เลือกวิธีการจัดส่ง รับด้วยตนเอง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์

2. นำใบชำระเงินไปชำระที่จุดบริการรับชำระเงินหรือสแกนจ่ายผ่านแอพธนาคาร

3.นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ที่เมนูตรวจสอบคำร้อง กรณีเลือกมารับด้วยตนเอง สถานะขึ้นว่า รอจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ นักศึกษาสามารถมารับได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี ห้อง TWP-101 ชั้น 1 อาคารทิวากรวงค์ประวัติ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมแจ้งเลขติดตามพัสดุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *