ขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

ขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้

  1. สแกน qr code หรือเข้าไปที่ https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp ทำการ login เข้าสู่ระบบ และเลือกเมนู คำร้องออนไลน์ และเลือกประเภทคำร้อง ที่ต้องการพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้น เลือกวิธีการจัดส่ง รับด้วยตนเอง หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ แล้วพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงิน

  2. นำใบชำระเงินไปชำระเงินที่จุดบริการรับชำระเงิน อาทิ 7-11, เค้าน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคารกรุงไทย, หรือผ่านแอพ Krungthai Next

  3. รอรับเอกสาร นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารได้ที่เมนู ตรวจสอบคำร้อง

    กรณีเลือกมารับด้วยตนเอง สถานะจะขึ้นว่า รอจ่ายหน้าเค้าน์เตอร์ สามารถมารับได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

    สำนักงานอธิการบดี หากกรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมแจ้งเลขติดตามพัสดุ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *