Archives for 2021

Nov
25

ยังเรียนอยู่ แต่มีหนังสือเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ต้องทำอย่างไร???

นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียน รด. นักศึกษาวิชาทหารตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร (เกณฑ์ทหาร)

DETAIL
Nov
25

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต : ทล.บ.
Bachelor of Technology : B.Tech.

DETAIL
Nov
25

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรอาคาร

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร : กจ.บ.
Bachelor of Management (Facility Management) : B.M.

DETAIL
Nov
04

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

DETAIL
Nov
04

หลักสูตรดีน่าเรียน

การบริหารจัดการเมือง

DETAIL
Oct
26
Sep
30

เงินช่วยเหลือ รอบเก็บตก

นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไม่ต้องกังวล

ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

DETAIL
Sep
29

หลักสูตรที่แนะนำ

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสาขาน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน แต่บอกเลยว่าเรื่องศักยภาพและองค์ความรู้ของเราไม่น้อยกว่าที่อื่นแน่นอน ^^

DETAIL
Sep
29
Sep
29