ข่าว

More

เปิดหลักสูตรอบรมใหม่ 2566

เปิดหลักสูตรอบรมใหม่ 2566 ! สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

เช็คห้องว่างในอาคารสำนักงานอธิการบดี

สามารถเช็คห้องว่างในสำนักงานอธิการบดีได้แล้วน้าาา

ขอเอกสารทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ต้องมารอที่หน้าเคาน์เตอร์

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งวันทำสัญญาค้ำประกันผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วันทำสัญญาค้ำประกันผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต