ข่าว

More

🎓ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2565

บัตรศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใช้งานแล้ว

✨ Version ใหม่ มีอะไรมากกว่า บัตรศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใช้งานแล้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 ชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 31 มี.ค. 2567

ระบบข้อมูลบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

ระบบข้อมูลบัณฑิต : https://cap.nmu.ac.th/gradregis/home username : รหัสนักศึกษา password : วัน เดือน ปีเกิด(พ.ศ.) ตัวอย่าง 01012566

เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2567 รับจำนวนผู้เข้าศึกษา 10 คนต่อรุ่น ‼️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2244 3120 (ทันตกรรม วชิรพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ฉบับที่2) ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567