ข่าว

More

TCAS4-ประกาศรับสมัครรอบที่ 4 /2566

รายละเอียดการรับสมัคร : https://bit.ly/42i3C3s ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

การขอทำบัตรนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ง่ายสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาเอง

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2566