ปฏิทินการศึกษา

Apr
21

ปฏิทินการศึกษา ฉบับย่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาสามารถติดตามปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2566
เพื่อไม่ให้พลาดช่วงเวลากิจกรรมทางการศึกษา

DETAIL
Jun
23
May
25