รับสมัครนักศึกษา ปี 2567

May
13

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
รอบที่ 2 โควตา
📲 line chatbot : @365jjfae
💬 line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
📞 Tel : 064 653 8054

DETAIL
Apr
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 โควตา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 โควตา)
📲 line chatbot : @365jjfae
💬 line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
📞 Tel : 064 653 8054

DETAIL
Apr
23
Feb
13

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
ชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 2567

DETAIL
Jan
31
Jan
11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ฉบับที่2)
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

DETAIL
Jan
10

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในรอบที่ 2 – 3 ปีการศึกษา 2567

เตรียมตัวให้พร้อมกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2-3
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567
#TCAS67 ##DEK67

DETAIL
Dec
26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 (แพทย์ พยาบาล รังสี)

#TCAS67 #Dek67 #NMU
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (แพทย์ รังสีเทคนิค พยาบาล)
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

DETAIL
Dec
18

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งสิ้น 3,896 คน
#TCAS67 #รอบ1 #NMU

DETAIL
Oct
02

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

DETAIL