รับสมัครนักศึกษา ปี 2567

Oct
02

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566

DETAIL
Sep
27

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

#TCAS67xNMU
ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567

DETAIL