ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ยืนยันสิทธิผ่านระบบ TCAS : https://www.mytcas.com/
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิ.ย. 2567
ดูรายชื่อผ่านระบบรับสมัคร เมนู ผลการสมัคร : https://admission.nmu.ac.th/admission/home

รายละเอียดเพิ่มเติม
📄ข่าวประกาศรับสมัคร : https://admission.nmu.ac.th/admission/home
💻 ระบบรับสมัคร : https://admission.nmu.ac.th/admission/home
📲 line chatbot : @365jjfae
💬 line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
📞 Tel : 064 653 8054

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *