อธิการบดีพบผู้ปกครอง (zoom meeting)

อธิการบดีพบผู้ปกครอง (zoom meeting)

อธิการบดีพบผู้ปกครอง (zoom meeting)
7 สิงหาคม 2564

บรรยายพิเศษ หัวข้อ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับการเรียนการสอนยุคโควิด-19

*ขอบคุณข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *