รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567

รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567

💹 รายงานจำนวนผู้สมัครรอบที่ 1/2567
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งสิ้น 3,896 คน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *